Pozovite nas 0605 221 290 | 069-444-1290

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Keramika Produkt doo je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljeni.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite gorenavedene kontakt podatke Keramika Produkt doo

Kako i kada prikupljamo Vaše lične podatke

Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao kupca, ili za naše poslovanje , kada kupujete i naručujete proizvode, ili zelite dodatne informacije,

Vaše lične informacije dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode.

Nećemo koristiti Vaše lične podatke u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu.

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive.

Koje podatke prikupljamo direktno od vas

Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od kupaca su: ime prezime, telefon, adresa stanovanja, adresa isporuke, finansijske informacije, uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, ukoliko vrsta placanja to ukljucuje. Ove podatke dobijamo kada komunicirate sa nama direktnom kupovinom u nasem salonu ili putem telefona i e-pošte.

Koja prava na privatnost imate

U svakom trenutku imate pravo da od nas zatražite:

• da vam omogucimo pristup Vašim licnim podacima 

Možete da nas pitate u koje svrhe se koriste podaci koji se ticu Vas, kao i da pristupite takvim licnim podacima.

.• da Vam damo kopiju Vasih licnih podataka koje cuvamo 

• da zahtevate ispravku pogrešno unetih podataka

• da zatražite brisanje Vaših licnih podataka 

• da ogranicite pristup Vašim podacima nama i/ili trecim stranama, na odredenim procesima, ili u potpunosti 

• da podnesete prigovor na nacin na koji rukujemo Vašim podacima 

• da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka) 

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite gorenavedene kontakt podatke .Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše lične informacije, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Gde se Vaši lični podaci čuvaju

Lične podatke koje prikupimo o vama čuvamo u bezbednim okruženjima.

Vaše lične informacije su zaštićene od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Određeni podaci se i dalje čuvaju u papirnom obliku, a neke čuvamo na serverima naših pouzdanih provajdera.

Da li se podaci dele trećim licima

Zaštita vaše privatnosti veoma je važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici, osim ako Vi niste sa tim upoznati I saglasni. (na pr, kurirskim sluzbama radi dostave robe)

Koliko dugo čuvmo vaše lične podatke?

Nećemo čuvati Vaše lične podatke duže nego što su Vaši lični podaci neophodni radi ispunjenja specifične namene. (rok u Izjavi saobraznosti). Više informacija o periodima zadržavanja za određene tipove podataka možete naći u odeljku Za šta koristimo vaše lične podatke.

Za šta koristimo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke koristimo za izvršavanje ugovornih obaveza prema Vama, i za poboljšanje iskustva kupovine.

Obrada porudžbina i pružanje usluga

Kada obavite kupovinu od Vas se može tražiti da ostavite određene lične podatke koji su neophodni za pravilno izvršenje kupovine. Ovo će se, naročito, dogoditi ukoliko isporurucujemo robu na Vasu adresu, popunjavamo Izjavu saobraznosti , popunjavamo racun I sl.

Kako bismo se postarali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, sarađujemo sa pouzdanim eksternim partnerima (kurirske sluzbe za dostavu) i delimo sa njima neke od Vaših ličnih podataka koji su neophodni za pružanje odgovarajućih usluga dostave (npr. Vaše ime, broj telefona, adresu isporuke, i preferencije u vezi sa isporukom koje ste naveli, kao što je vreme dana u toku kog želite da dobijete isporuku).

Služba za kupce

Ukoliko kontaktirate našu Službu za kupce (npr. ukoliko zatražite uputstva za montažu, ili zahtevate vraćanje proizvoda kojim niste zadovoljni, itd.), biće nam potrebne Vaše kontakt informacije kako bismo rešili pitanje u vezi sa kojim ste nas kontaktirali. Takvi podaci će se koristiti samo za tu svrhu. U određenim slučajevima ćemo koristiti usluge trećih lica kojima smo poverili Vaše podatke, u meri u kojoj je to neophodno za rešavanje Vašeg slučaja (npr. ovlašćeni servis za robu koju smo prodali, pružaoci usluga dostave, itd.), U ovom slučaju, oni mogu biti pružaoci usluga transporta i montaže, kao i dobavljači IT sistema koji rade kao deo tehničke podrške.
Isto tako, možete nas kontaktirati kada želite da kupujete putem telefona. Da biste obavili kupovinu putem telefona, obrađuju se Vaše podaci, kao što su: ime i prezime, broj telefona, adresa za slanje fakture, adresa za dostavu, adresa e-pošte. Ove podatke dajete na dobrovoljnoj bazi, ali ukoliko to ne učinite, postoji mogućnost neizvršenja porudžbine ili isporuke.

Video nadzor

Video nadzor koristimo za potrebe bezbednosti. Čuvamo informacije prikupljene putem video nadzora u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim telima i organima za sprovođenje zakona. Ove informacije se čuvaju u bezbednom okruženju i pristup informacijama je ograničen I zasticen.
Za tu svrhu vršimo kontinuirani video nadzor određenih područja u prodajnom salonu i oko njega ( parking, skladište). Ne nadgledamo mesta na kojima bi to moglo dovesti do kršenja Vaše privatnosti (npr. toaleti). Uz to, ne koristimo zabeležene slike za bilo koju drugu svrhu i ne vršimo dodatne analize na istim. Pristup zapisima se odobrava samo malom broju naših pouzdanih radnika, i oni se ne dele ni sa kim, osim sa nadležnim organima, kao dokazi za potrebe pravnih postupaka. Ograničili smo vreme skladištenja snimaka na 30 dana, i nakon ovog vremena, oni se automatski prepisuju, bez mogućnosti reprodukcije.

Ostale lične informacije koje nam dostavite

Možete nam, na dobrovoljnoj osnovi, davati informacije u koje spadaju Vaše preferencije po pitanju proizvoda, razlozi iz kojih kupujete određeni proizvod, podaci o Vašoj porodici i načinu života – zahvaljujući ovome, možemo saznati više o Vašim preferencijama koje se tiču kupovine, i dodatno unaprediti Vaše iskustvo kupovine. 
U svakom od napred navedenih slučajeva ćemo nastojati da Vam pružimo pouzdane informacije u vezi sa obradom podataka.

Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti 

Ova Politika stupa na snagu dana 25. maja 2018. godine. I biće biti predmet azuriraja u skladu sa Zakonom a svaku ažuriranu verziju ćemo objaviti.