Pozovite nas 0605 221 290 | 0600 221290

Pravo na odustajanje

Pravo na odustajanje

PROCEDURA ZA POVRAT ROBE U ZAKONSKOM ROKU

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko internet stranice  smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora (kupac dobija za jedno sa proizvodom) proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 danaod dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratitipo ovom osnovu..
Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenompakavanju, pri čemu se mora priložiti i fiskalni račun I ostala prateca dokumentacija koju je kupac prethodno dobio .

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, u roku od 2 godine od kupovine, primenice se Pravilnik o postupanju po reklamaciji kupca.

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA

Kupovina obavljena na daljinu (www.keramikaprodukt.rs)

Ovim putem izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o kupovini, koji sam sklopio-la kupovinom na daljinu od doo Keramika Produkt P.P.Odred 241, Pozarevac.

PODACI O KUPCU:

 Uneti podatke
Ime i prezime  
Ulica i broj 
Mesto 
telefon 
JMBG 

PODACI O ROBI:

 Uneti podatke
Datum prijema robe 
Broj fiskalnog isecka 
Naziv robe 
Sifra robe 
Broj garantnog lista, ako je izdat 

Posle prijema obrasca za jednostrani raskid ugovora, bez odlaganja cete primiti obavestenje o prijemu obrasca za raskid ugovora, zajedno sa uputstvom za vracanje robe. 

Izjava o privatnosti podataka:Podaci koje date u ovom obrascu sluze za evidentiranje izmene u prometu i doo Keramika Produkt Pozarevac ih nece koristit u druge svrhe.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu:keramika.produkt@hotmail.comili na adresu firme: doo Keramika Produkt P.P.Odred 241 Pozarevac Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača , odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik. Robu je potrebno u odgovarajućoj ambalaži dostaviti lično ili poslati na adresu firme doo Keramika Produkt. koja je navedena. Troskove transporta ne snosi prodavac. Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora. Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Član 33. Zakona o zaštiti potrošača 

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora , smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku i prijema robe. Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovora.